< Terug.

Veiligheidsinformatie proefstimulatie

Beknopte samenvatting: neem vóór gebruik van deze hulpmiddelen de gebruiksaanwijzing door voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste voorvallen en richtlijnen voor gebruik.

Indicaties voor gebruik: neurostimulatie als hulpmiddel bij de behandeling van chronische, hardnekkige pijn in de romp en ledematen.

Contra-indicaties: patiënten die niet in staat zijn om het systeem te gebruiken of die geen effectieve verlichting van de pijn ondervinden tijdens de proefstimulatie.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: behandeling met diathermie, geïmplanteerde hartsystemen, kernspintomografie (MRI), explosieve of ontvlambare gassen, diefstaldetectors en metaaldetectors, elektrodeverschuiving, bediening van machines en apparatuur, wijzigingen in houding, pediatrisch gebruik, zwangerschap en schade aan de behuizing. Patiënten met grote chirurgische risico’s en meerdere ziekten of met actieve algemene infecties mogen geen implantaat krijgen.

Bijwerkingen: pijnlijke stimulatie, verlies van pijnverlichting, chirurgische risico’s (bijv. verlamming). Gedetailleerde informatie is te vinden in de gebruikershandleiding.

< Terug.