< Terug.

Veiligheidsinformatie DRG-therapie

Indicaties voor gebruik
CE-markering: het Spinal Modulation™-neurostimulatorsysteem is geindiceerd voor de  behandeling van chronische, hardnekkige pijn. Australie: het implanteerbare Spinal Modulation™-neurostimulatiesysteem is geindiceerd voor ruggenmergstimulatie (SCS, spinal cord stimulation) ter behandeling van chronische, hardnekkige pijn van de romp en/of ledematen.

Contra-indicaties
CE-markering en Australie: gecontra-indiceerd voor het Proclaim™ DRG-neurostimulatorsysteem zijn patienten met een actief geimplanteerd medisch hulpmiddel, inclusief maar niet beperkt tot een cardiale pacemaker of een cardiale defibrillator, en patienten die niet in staat zijn het systeem te bedienen of een hoog operatierisico hebben.

Mogelijke ongewenste voorvallen
Het implanteren van een neurostimulatiesysteem gaat gepaard met bepaalde risico’s. De implantatiehandleiding moet worden gelezen voor een gedetailleerde beschrijving. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke ongewenste voorvallen.

Beknopte samenvatting
Neem voor gebruik van deze hulpmiddelen de gebruiksaanwijzing door voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste voorvallen en richtlijnen voor gebruik.

< Terug.