< Terug.

Veiligheidsinformatie BurstDR-therapie

Beknopte samenvatting: Neem vóór gebruik van deze hulpmiddelen de gebruiksaanwijzing door voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste voorvallen en richtlijnen voor gebruik.

Indicaties voor gebruik: ruggenmergstimulatie als hulpmiddel bij de behandeling van chronische, hardnekkige pijn in de romp en/of ledematen, waaronder unilaterale of bilaterale pijn bij: failed back surgery syndrome (FBSS) en hardnekkige lage rugpijn en pijn in de benen.

Contra-indicaties: patiënten die niet in staat zijn om het systeem te gebruiken of die geen effectieve verlichting van de pijn ondervinden tijdens de proefstimulatie.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: behandeling met diathermie, geïmplanteerde hartsystemen, kernspintomografie (MRI), explosieve of ontvlambare gassen, detectiepoortjes ter preventie van diefstal en metaaldetectoren, verschuiving van elektroden, bediening van machines en apparatuur, wijzigingen in houding, pediatrisch gebruik, zwangerschap en schade aan de behuizing. Patiënten die een hoog operatierisico, meerdere ziekten of actieve algemene infecties hebben, mogen geen implantaat krijgen.

Bijwerkingen: pijnlijke stimulatie, verlies van pijnverlichting, operatierisico’s (bijv. verlamming). De gebruikershandleiding moet worden gelezen voor een gedetailleerde beschrijving.

< Terug.