Neuromodulation

OVER CHRONISCHE PIJN

In Europa lijdt bijna één op de vijf mensen aan chronische pijn. Onder chronische pijn verstaan we pijnklachten die drie tot zes maanden (of langer) aanhouden. Chronische pijn is emotioneel en lichamelijk erg slopend en gaat in sommige gevallen zelfs nooit meer over. De pijn kan veroorzaakt worden door zenuwschade als gevolg van een trauma of een chirurgische (routine)ingreep en kan mogelijk een enorme invloed hebben op het werk, het gezinsleven en het sociale leven van de patiënt.

Vaak duurt het een hele tijd alvorens de diagnose ‘chronische pijn’ wordt gesteld, want er is nog niet zo veel aandacht voor deze aandoening.

De behandeling van chronische pijn is erop gericht het pijnniveau te verminderen en de mobiliteit te verbeteren, zodat de patiënt zijn dagelijkse bezigheden kan hervatten.

Chronische Pijn

Er bestaan verschillende therapieën en behandelingen die de effecten van chronische pijn kunnen verlichten, zoals pijnmedicatie, zenuwblokkade, radiofrequentietherapie en neurostimulatie.

Neurostimulatie is een behandelingsmogelijkheid die wereldwijd al meer dan 300.000 patiënten heeft geholpen om de pijn te verzachten.

Bij neurostimulatie wordt een kleine hoeveelheid elektrische pulsen (stimulatie) ingezet om de natuurlijke pijnsignalen van uw lichaam te maskeren of te onderbreken. Deze elektrische stimulatie kan eventueel een tintelend gevoel (paresthesie) met zich meebrengen rond de pijnzone. Omdat chronische pijn zich op verschillende manieren kan manifesteren, zijn er verschillende neuromodulatie systemen beschikbaar om zo goed mogelijk aan uw noden te voldoen.

Proefstimulatie

Via een tijdelijk neurostimulatie systeem bepalen u en uw dokter de effectiviteit van neurostimulatie om uw pijn te verzachten alvorens over te gaan tot een permanente implantaat. U krijgt een tijdelijk apparaat dat werkt zoals een geïmplanteerd systeem, maar gemakkelijk kan worden verwijderd. Het is belangrijk om met uw dokter te praten over wat het plaatsen van een tijdelijk systeem voor u betekent.

Wanneer u een tijdelijk systeem krijgt, implanteert uw arts enkel de elektroden. De proefelektroden worden aangesloten op een externe generator (buiten het lichaam) die u kan gebruiken om stimulatie te ontvangen en de intensiteit van de stimulatie aan te passen. De externe pulsgenerator is normaalgezien niet zichtbaar onder uw kledij.

Tijdens de proefperiode evalueert u hoe goed het systeem uw pijn verzacht doorheen de dag en tijdens verschillende activiteiten, volgens de instructies van uw dokter. Na de evaluatie bespreekt u uw ervaringen met uw dokter en bekijkt u samen of u baat hebt bij een geïmplanteerd systeem.

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie.

BurstDR™ Stimulation

Bij traditionele tonische stimulatie worden elektrische pulsen in een vast ritme toegediend. De pijn maakt dan plaats voor een tintelend gevoel, paresthesie genaamd. Bij sommige patiënten kan de gewaarwording sterker of zwakker worden naargelang hun lichaamshouding verandert, en kan de paresthesie als onprettig worden ervaren.

Burst-stimulatie werkt anders. In dit geval geeft de stimulator onderbroken ‘stroomstootjes’ (bursts) af. Deze behandelmethode voor chronische pijnklachten is speciaal ontworpen om de natuurlijke neuronale signalering in het lichaam na te bootsen. Bovendien is aangetoond dat burst-stimulatie de paresthesie aanzienlijk vermindert of zelfs opheft.

BurstDR™ stimulatie werd ontwikkeld om grotere, meer uitgebreide pijnzones te behandelen.

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie.

DRG-Stimulatie

Stimulatie van het dorsaal spinaal ganglion (DRG-stimulatie) is een nieuwe therapiemogelijkheid die werd ontwikkeld om gericht lokale pijn te behandelen. DRG-stimulatie werkt anders dan de traditionele ruggenmergstimulatie. De stimulatie is in dit geval gericht op het dorsaal spinaal ganglion, een structuur vol gevoelszenuwen die informatie naar het ruggenmerg sturen. Het ruggenmerg stuurt deze signalen vervolgens door naar de hersenen. Bij traditionele ruggenmergstimulatie is de stimulatie eerder gericht op de zenuwen langs de wervelkolom van het ruggenmerg, maar deze techniek slaagt er niet altijd in om precies de pijnlijke zone te behandelen.

Gerichte stimulatie van het DRG is doeltreffend gebleken bij moeilijk te behandelen aandoeningen waar traditionele ruggenmergstimulatie geen afdoende resultaten biedt, zoals chronische hardnekkige pijn in het been, de voet, de hand, de knie en de lies. Onderzoek heeft ook aangetoond dat DRG-stimulatie nuttig kan zijn voor patiënten die lijden aan postoperatieve pijn en neuropathische pijn.

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie.

NELE’s verhaal

Ontdek Nele’s ervaring met DRG stimulatie.

Dit is een waargebeurd patiëntenverhaal dat alleen de ervaring van deze patiënt weerspiegelt. Contacteer uw dokter of een gekwalificeerde zorgverlener voor informatie over een behandeling die bij u past.

Zoek een Ziekenhuis

Uw dokter kent misschien een ziekenhuis met een gespecialiseerd pijncentrum in uw buurt, maar het kan ook handig zijn om een lijst van mogelijke centra voor te leggen.

De pijncentra in het gedeelte ‘Zoek een Ziekenhuis’ worden niet aanbevolen door St. Jude Medical (nu Abbott) en St. Jude Medical (nu Abbott) maakt ook geen gebruik van hun diensten. Noch St. Jude Medical (nu Abbott) noch de ziekenhuizen, hebben betaald om in de lijst te worden opgenomen. Deze pijncentra worden uitsluitend weergegeven op basis van (i) hun nabijheid ten opzichte van uw locatie; en (ii) hun specialisatie in chronische pijn. We proberen de ‘zoek een ziekenhuis’- functie bijgewerkt te houden, maar mogelijk worden sommige pijncentra in uw buurt toch niet weergegeven, om redenen waar wij geen controle over hebben.

Vragen voor uw Dokter

Vond u al een gespecialiseerd pijncentrum?

Het bespreken van uw chronische pijn met uw dokter kan een heel belangrijke stap zijn in de richting van pijnverlichting. Breng zeker de resultaten van de Chronische Pijn Vragenlijst, alsook de informatie van de verschillende behandelingsmogelijkheden mee om zo een diepgaand gesprek aan te gaan.